پەشێوی وە نەزم لوولووی ئەسریندا

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  786 مشاهده
پەشێوی وە نەزم لوولووی ئەسریندا
پەروین دائیرەی خورشید تەزییندا
جای ناخوون وە خوون ئەو گۆنای بێگەرد
ئیشارەت وە مانگ مەینەتی دڵ کەرد
شیرینیی قامەت قیامەت نەوەرد
سەڵای فەرزی بەرگ ئازیەتی ئاوەرد
هەنی فتوای شەرع بادە نۆشان بۆ
حەڵاڵیی کاڵای ماتەم پۆشان بۆ
وەشەن ئەو باڵا چون بەو کاڵاوە
بازش ئەو کاڵا هەر بەو باڵاوە
حەیات جە زوڵمات جیا نمەبۆ
کاوە وە بێ بەرگ سیا نمەبۆ