خورشیدی سەمای شیرین جەماڵان

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1220 مشاهده
خورشیدی سەمای شیرین جەماڵان
ڕەشک ئەفزای گرۆی دیدە غەزاڵان
دانەی شەو چراغ خەزانەی هەستی
مەزەی نەشئەی عەشق بادە پەرەستی
دەرگای مەدینەی حوسنی مەحبووبی
نوور ئەفزای دیدەی جەرگەی یەعقووبی
خودا وە تۆش دان باڵای عەرعەری
هەر لایق وە تۆن شێوەی دڵبەری
کاڵای شیرینی وە باڵات بڕیان
تاسی مەحبووبیت نە عاڵەم زڕیان
نیگای خوماریت خەمبارم کەردەن
ژاری ماری دەرد وە دڵدا بەردەن
بە وێنەی نەچیر زامان ئاوەردەم
نێشی گولوولەی خەمباری وەردەم
پەلەپەل پەی گیان نە دەس تۆ بەردەن
پەنام وە پەنای فیراقت کەردەن
ئیسە بێئامان خەستەی هیجرانم
سەر کەردەن هووناو نە تۆی زامانم
نە سەبرم چەنی دووریت مەسازۆ
نە وەسڵت وە مەیل دڵم نەوازۆ
نە یارای خەیاڵ وەساڵی تۆمەن
نە تابی دووری خەیاڵی تۆمەن
دڵ مەندەن نە بەین خۆف و ڕجادا
مەزانۆ ڕاش کام یاوۆ ئەو لادا
مەرتۆ وەکەرەم تەشریف باوەری
یا وە لای وەسڵت ڕابەریش کەری
وەر نە، ئازیزم، قەسەم وە نامەت
سەرگەردان مەبۆ تا ڕۆی قیامەت