نەسیم دووی دەروون چون هەردە جاران

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  651 مشاهده
نەسیم دووی دەروون چون هەردە جاران
ئیمجار دەر نە کاخ دەماخ یاران
واچە دیم وە چەم دێوانەکەی تۆ
رووش کەردەن نە ڕووی ئاسانەکەی تۆ
نامەی ئایرین دڵسۆزیت یاوا
بڵێسەم وە سای گەردوون سەر ساوا
سۆچنا جەستەی زامەتان خەستە
لابەرد تۆی دەروون دڵەی دەرد گەستە
وەشی و شادی و زەوق پەی ئێمە نییەن
جە دەسمان ڕشتەی ڕاحەتی شییەن
دوژمنیی فەڵەک پێمان قەدیمەن
چەنیمان مەینەت قەدیم نەدیمەن
مەستی بادەی کەف ڕۆزگارانیم
بێهۆشی هیجران قەدیم یارانیم
نە دڵ ئەو دڵەن، نە هۆش ئەو هۆشەن
نە فام ئەو فامەن، نە گۆش ئەو گۆشەن
هەر کاتێ زانای فەڵەک نەردێ شەند
وێنەی هام جامان، جامان وە جا مەند