دەرد وە بانی دەرد زامانی کاری

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  946 مشاهده
دەرد وە بانی دەرد زامانی کاری
گرد جە لام جەم بی، یە تەشریف ماری
ئای یە چێشت کەرد تەشریفت ناوەرد
دەردت دا وە دەرد، منت ماتەم کەرد
ئیسەیچە دیدەم چەم ها وە ڕاوە
هەڵای سەروەشم بەو تەمەنناوە
ئەمرت موتاعەن أَطَعْناعربی وەندم
دوعای چەمەزەخم جە پیران سەندم
تەعویزبەند ڕیشەی دڵەی سەد پارەم
بەرگش پەڕەی جەرگ وە دەرد ئاوارەم
حافیز بۆ وە عەشق مەستانی یاهوو
بپێچەش نە دەور باهووی بێئاهوو
ئینە عادەتێن وە زاهیر ئامان
وەرنە هەی سەرخێڵ نازک ئەندامان
تۆ ئیند نازکیت جە حەد ویەردەن
بینایی خەیاڵ ڕاگەش گوم کەردەن
سەفات خەجاڵەت دان وە جامی جەم
دیدەی بەد مەر عەکس وێش بدیۆ وە چەم
دیدەی بەد دەردش نا دیاری بۆ
جە کۆ موینۆت تالێت کاری بۆ؟