نازک تەدارەک فەسڵی وەهاران

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  2009 مشاهده
نازک تەدارەک فەسڵی وەهاران
شیرین ئارایش هەردە و کۆساران
گوڵ چون ڕووی ئازیز نەزاکەت پۆشان
وەفراوان چون سەیل دیدەی من جۆشان
مدیان گوڵاڵان نە پای دەربەندان
ئەو یەکتەر وێنەی ئارەزوومەندان
چ خاس خاس شنیۆ نە ئێواراندا
سەوزە وە ڕووی خاک جەرگەی یاراندا
بوین ڕەعشەی وەجد دڵەی پاکشان
عەیان نە شنیای سەوزەی خاکشان
جەی گۆشەی خاستەر نییەن مەسکەنێ
ساقی گیان ئامان خومار ئەشکەنێ
هورێزە، سوبحەن، دڵ تازە خاوەن
شنۆی پای کاوەن، گۆشەی سەراوەن
سەوزەی خاکی پاک یارانی هامفەرد
فرەمان وە فەرش بەزمی وێمان کەرد
کەو سەوزەی ئێمەیچ نە کام هەردێ بۆ؟
وە فەرشی مەجلیس کام هامفەردێ بۆ