ئەنیسی خەیاڵ دەردانی پڕ زام

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  1860 مشاهده
ئەنیسی خەیاڵ دەردانی پڕ زام!
مەرهەمی جەستەی خەستەکەی ناکام!
خەیلێن نە گێجاو بەحری مەهجووری
نە دەوری دووەی تەنوورەی دووری
پووشەکەی جەستەم وە پەنا کەفتەن
سامیعەم خەبەر یاران نەشنەفتەن
ئینشەڵڵا، چەنی خۆشحاڵی، شادی
نە شاخەی شۆخیی گەردوون، ئازادی
چەنی وەشبەختی دوو دەس نە گەردەن
عومرتان وە عەیش عوشرەت ویەردەن
نەک چون من جە دەس بێمەیلی دڵبەر
مەکێشوو هەر سات هەزار دەردیسەر
دایم دڵ ڕەنجوور هیجرانی یارم
زەنجیری جەفای زوڵفی نیگارم
خوسووس شەرارەی دووری زۆر کەردەن
مەزرەعەی هەستیم وای سەبوون بەردەن
کەس بە وێنەی من پڕ مەینەت نەبۆ
گوروفتاری دۆس بێبەینەت نەبۆ
هیچ کەس موبتەلای دووریی یار نەبۆ
چون من سەرگەردان بێقەرار نەبۆ
کەس نەبۆ چون من یاری بەدکاران
زامداری موژەی دیدە خوماران
جە هاژەی هووناو دەروونی پڕ دەرد
نە گەردشی چەرخ گەردوونی چەپگەرد
تا جە تۆ بڕیام وە مەرگت قەسەم
ساتێ ئاسایش نەدیەنم وە چەم
نەکەری خەیاڵ گلەیی کەردەن
نەواچی بادەی بێشەرتیش وەردەن
ئەر زەلیلی دەس بێشەرتان نەبوون
کەی مەبۆ مەیلت فەرامۆش کەروون؟