سید طاهر هاشمی

سید طاهر هاشمی

تخلص:
تاهیر
تولد:
1915 - روانسر
وفات:
1991 - کرمانشاه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
8546

آثار:

هەوارگەی دڵان

دفتر شعر (1991)
5102