سید طاهر هاشمی

سید طاهر هاشمی

تخلص:
تاهیر
تولد:
1915 - روانسر
وفات:
1991 - کرمانشاه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
4758

آثار: