میرزا عبدالقادر پاوه‌ای

تخلص:
مەحزوون
تولد:
1850 - پاوه
وفات:
1910 - پاوه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
613

آثار: