ملا محمود بایزیدی

تولد:
1799 - دغوبایزید
وفات:
1867 - ارزروم
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
4997

آثار: