مظلوم

تخلص:
مەزڵووم
تولد:
1916 - برزنجه
وفات:
1955 - سلیمانیه
تعداد مشاهده:
5483

آثار:

دیوانی مەزڵووم

دفتر شعر (1955)
3480