ملا کریم فیدایی

ملا کریم فیدایی

تولد:
1928 - سردشت
وفات:
1993 - مهاباد
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2357

آثار: