Karim fidayi

Karim fidayi

Birth:
1928 - Sardhasht
Death:
1993 - Mahabad
More Information:
Views Count:
2356

Works: