وفایی

تخلص:
وەفایی
تولد:
1844 - مهاباد
وفات:
1902 - دشت شام
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
12299

آثار: