فایق بیکس

فایق بیکس

تولد:
1905 - سلیمانیه
وفات:
1948 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
5054

آثار: