فایق بیکس

فایق بیکس

تولد:
1905 - سلیمانیه
وفات:
1948 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
9610

آثار:

دیوانی فایق بێکەس

دفتر شعر (1948)
18058