سمند سیابندوو

تولد:
1909 - قارص
وفات:
1989 - ایروان
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
759

آثار: