سمند سیابندوو

تولد:
1909 - قارص
وفات:
1989 - ایروان
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2398

آثار:

سیابەند و خەجێ

دفتر شعر (1989)
1069