ملا حسنی دزلی

تخلص:
حەسەن
تولد:
1859 - ویسیا هورامان
وفات:
1946 - دزلی
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3818

آثار: