محمدصالح دیلان

محمدصالح دیلان

تولد:
1927 - سلیمانیه
وفات:
1990 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
4619

آثار: