فقی طیران

تخلص:
مکسی، میم و حێ، فەقی
تولد:
1590 - باغچه‌سرای
وفات:
1660 - بتلیس
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3810

آثار: