دلدار

دلدار

تخلص:
دڵدار
تولد:
1918 - کویسنجق
وفات:
1948 - اربیل
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
9032

آثار:

دیوانی دڵدار

دفتر شعر (1948)
11445