ملای گوره

تولد:
1876 - کویسنجق
وفات:
1943 - کویسنجق
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
4769

آثار: