عثمان صبری

عثمان صبری

تخلص:
ئاپۆ
تولد:
1905 - کاختا
وفات:
1993 - دمشق
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3076

آثار: