لطفی

لطفی

تخلص:
لوتفی
تولد:
1905 - قره حسن کرکوک
وفات:
1989 - کرکوک
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
7758

آثار:

دیوانی لوتفی

دفتر شعر (1984)
4938