لطفی

لطفی

تخلص:
لوتفی
تولد:
1905 - قره حسن کرکوک
وفات:
1989 - کرکوک
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3981

آثار: