نافع مظهر

نافع مظهر

تخلص:
نافیع، شپرزە
تولد:
1913 - سقز
وفات:
1998 - سقز
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
983

آثار: