خانای قبادی

تولد:
1704 - جوانرود
وفات:
1778 - جوانرود
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
11099

آثار: