ناصر آقابرا

ناصر آقابرا

تخلص:
ژاکاو
تولد:
1968 - مهاباد
وفات:
2020 - مهاباد
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
1163

آثار: