محمد عمر عثمان

محمد عمر عثمان

تخلص:
ژەنەڕاڵی پاییز
تولد:
1957 - سلیمانیه
وفات:
2019 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3282

آثار: