مستوره

تخلص:
مەستوورە
تولد:
1804 - سنندج
وفات:
1848 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
10159

آثار:

دیوانی مەستوورە

دفتر شعر (1848)
9134