احمد کور

تخلص:
کۆر
تولد:
1771 - اشنویه
وفات:
1856 - بوکان
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
4579

آثار: