محمد اوزون

محمد اوزون

تولد:
1953 - سیورک
وفات:
2007 - دیاربکر
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
1729

آثار: