جوهری

تخلص:
جەوهەری
تولد:
1875 - جوهر بوکان
وفات:
1958 - کویرگویز سقز
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2429

آثار: