ملا عبدالرحمانی فاتحی

ملا عبدالرحمانی فاتحی

تولد:
1930 - مهاباد
وفات:
2002 - پیرانشهر
تعداد مشاهده:
573

آثار: