ملا عبدالرحمانی فاتحی

ملا عبدالرحمانی فاتحی

تولد:
1930 - مهاباد
وفات:
2002 - پیرانشهر
تعداد مشاهده:
2700

آثار:

کڵپەی دەروون

دفتر شعر (1999)
1723