حریق

تخلص:
حەریق، حەریقی
تولد:
1856 - سورداش سلیمانیه
وفات:
1909 - مهاباد
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
5955

آثار: