شیخ نوری شیخ صالح

شیخ نوری شیخ صالح

تولد:
1896 - سلیمانیه
وفات:
1958 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
6326

آثار:

دیوانی شێخ نووری

دفتر شعر (1970)
5849