شیخ نوری شیخ صالح

شیخ نوری شیخ صالح

تولد:
1896 - سلیمانیه
وفات:
1958 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3470

آثار: