سالم

تولد:
1800 - سلیمانیه
وفات:
1866 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
13555

آثار:

دیوانی سالم

دفتر شعر (1860)
18817

اشعار فارسی سالم

دفتر شعر (1860)
2116