سالم

لەدایکبوون:
1800 - سلێمانی
مردن:
1866 - سلێمانی
زانیاریی زۆرتر:
ژمارەی بینین:
12095

بەرهەمەکان:

دیوانی سالم

دەفتەری شیعر (1860)
17969

اشعار فارسی سالم

دەفتەری شیعر (1860)
1950