ابراهیم احمد

ابراهیم احمد

تولد:
1914 - سلیمانیه
وفات:
2000 - لندن
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
8235

آثار:

ژانی گەل

رمان (1972)
5395