سواره ایلخانیزاده

تولد:
1937 - ترجان
وفات:
1976 - تهران
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
9741

آثار: