علی حسنیانی

علی حسنیانی

تخلص:
هاوار
تولد:
1939 - مهاباد
وفات:
1992 - کپنهاگ
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
13894

آثار:

شاری وێران

مقالات (1985)
3058

دەروێش

رمان (1992)
3745

کارمامز

رمان (1992)
4598

بزەی ژیان

رمان (1992)
2179

گوناهـ

دفتر شعر (1992)
6123