حجی جندی

تولد:
1908 - قارص
وفات:
1990 - ایروان
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
725

آثار: