علی عارف آقا

تخلص:
شاری
تولد:
1910 - سلیمانیه
وفات:
1996 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
5771

آثار:

چەپکێ گوڵ و خونچە

دفتر شعر (1985)
5047

بەرهەمی خاوێن

دفتر شعر (1985)
2800

ئاشنایی و ڕۆشنایی

دفتر شعر (1985)
2359