محمد مکری

محمد مکری

تولد:
1921 - کرمانشاه
وفات:
2007 - پاریس
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
5198

آثار:

گۆرانی

دفتر شعر (1950)
3291