عاجز

عاجز

تخلص:
عاجز
تولد:
1929 - اربیل
وفات:
1967 - اربیل
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
929

آثار: