فایق زیور

فایق زیور

تخلص:
فایق، بەختیار
تولد:
1908 - سلیمانیه
وفات:
1952 - سلیمانیه
تعداد مشاهده:
2846

آثار: