فایق زیور

فایق زیور

تخلص:
فایق، بەختیار
تولد:
1908 - سلیمانیه
وفات:
1952 - سلیمانیه
تعداد مشاهده:
6704

آثار:

دیوانی بەختیار زێوەر

دفتر شعر (1952)
7461