حقیقی

تولد:
1902 - بوکان
وفات:
1996 - بوکان
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
4968

آثار:

دیوانی حەقیقی

دفتر شعر (1988)
6069