ادیب

تولد:
1874 - شاوله نقده
وفات:
1932 - سرگیز اشنویه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3201

آثار: