عبدالرحمان بیگ بابان

عبدالرحمان بیگ بابان

تخلص:
بابە
تولد:
1880 - سلیمانیه
وفات:
1967 - سلیمانیه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
4786

آثار:

دیوانی ئەوڕەحمان بەگی بابان

دفتر شعر (1989)
3734