سامی عودال

تخلص:
سامی
تولد:
1910 - کویسنجق
وفات:
1985 - کویسنجق
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
948

آثار: