زاری

زاری

تخلص:
زاری
تولد:
1905 - سقز
وفات:
1982 - سقز
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2519

آثار: