آقا عنایت

تخلص:
ئاغا عینایەت
تولد:
1881 - جوانرود
وفات:
1957 - جوانرود
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2265

آثار: