ناطق

تخلص:
ناتیق
تولد:
1886 - حلبچه
وفات:
1967 - حلبچه
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
2280

آثار: